tel Poznań +48 61 307 19 82

tel Rzeszów +48 17 200 03 10

Obsługa księgowa

Szukasz profesjonalnej i kompleksowej obsługi księgowej? Nasze usługi są przeznaczone dla Przedsiębiorców, którzy szukają kompleksowej obsługi księgowej. Obsługa Klienta polega na kontakcie z jednym wykwalifikowanym księgowym, który prowadzi sprawy Twojej firmy. Dodatkowym atutem naszych pracowników jest znajomość języków angielskiego i niemieckiego, dzięki czemu księgowi bezpośrednio komunikują się z udziałowcami i właścicielami firm zagranicznych.

 

Usługi księgowe

Świadczymy pełen wachlarz różnych, profesjonalnych usług księgowych, takich jak:

 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Oferta usług księgowych obejmuje także:

 

 • sporządzanie polityki rachunkowości lub weryfikacja już istniejącej
 • sprawdzanie poprawności otrzymanych dokumentów
 • prowadzenie księgi głównej
 • księgowanie, ewidencję i archiwizację dokumentów
 • sporządzanie i prowadzenie rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych, inwentaryzację, oraz potwierdzanie sald
 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych i aktualizacyjnych
 • dokonywanie rozliczeń podatków w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do właściwych urzędów skarbowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie raportów dotyczących rachunkowości zarządczej
 • korespondencja z urzędami
 • reprezentacja Klienta przed US, ZUS, GUS
 • profesjonalny udział w kontrolach podatkowych
 • sporządzanie analiz finansowych
 • bieżące doradztwo księgowe
 • weryfikowanie ksiąg za okres, w którym nie byliśmy związani umową z Klientem, wyprowadzanie ewentualnych zaległości i ich korygowanie
 • na życzenie Klienta przygotowujemy również przelewy bankowe i realizujemy w jego imieniu płatności

obsluga ksiegowa

Zapewniamy, że współpraca z Biurem Rachunkowym Dobra Księgowość przebiega zawsze na najwyższym poziomie i w miłej atmosferze. Na życzenie Klienta możemy zrealizować  również pełen zakres usług księgowych w jego siedzibie. Naszą ofertę zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta

 

Obsługa kadr i płac

Zatrudniamy wyłącznie specjalistów wysokiej klasy, którzy mają bogate doświadczenie i doskonale znają się na swojej pracy. Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac. Wszyscy pracownicy zespołu kadrowo-płacowego komunikują się bezpośrednio z obsługiwanym Przedsiębiorcą, także z obcokrajowcami.
Czuwamy nad prawidłową zawartością wszystkich teczek osobowych, terminowością zaświadczeń i poprawnością wyliczeń wynagrodzeń, podatków i składek ZUS i PFRON.

 

 

Kadry i płace

Zadania realizowane na obszarze kadr i płac:

 • prowadzenie kartotek pracowników
 • sporządzenie listy płac w oparciu o dostarczone dokumenty
 • rejestracja wniosków pracowników
 • rejestracja decyzji zarządu o zmianie warunków pracy, płacy, przyjęciach, zwolnieniach, urlopach i delegacjach dla potrzeb naliczania płac pracownikom
 • sporządzanie oraz przekazywanie informacji i deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • wyliczanie i przekazywanie informacji na temat zobowiązań z tytułu składek ZUS
 • wyliczanie i przekazywanie informacji na temat zobowiązań z tytułu składek PFRON
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych zgodnie z przedstawionym przez Zleceniodawcę wzorem
 • sporządzanie świadectw pracy
 • bieżące informowanie i doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które dotyczą obsługi kadrowo-płacowej danego Klienta
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
 • tworzenie regulaminu wynagrodzeń
 • w przypadku działalności gospodarczej rozliczanie Właściciela z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

 

Informujemy, że współpraca z naszym biurem przebiega zawsze na najwyższym poziomie, profesjonalnie i w miłej atmosferze. Outsourcing usług kadrowo-płacowych świadczymy dla podmiotów z Poznania oraz innych miast Polski i firm zagranicznych.

Swoje usługi możemy realizować także w siedzibie naszego Klienta, a obsługę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów.

Doradztwo

Od lat prowadzimy owocną współpracę z różnymi kancelariami prawnymi, dzięki czemu możemy zapewnić kompleksową obsługę naszym Klientom! Na życzenie Klienta oferujemy:

 • realizację wszystkich formalności związanych z założeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych
 • przekształcanie, likwidacja i zawieszanie podmiotów gospodarczych przy udziale naszych pracowników
 • udzielenie porad prawnych, tworzenie i opiniowanie umów
 • w razie potrzeby reprezentacja Klientów przed sądami

Nie zobowiązujemy Klientów do korzystania z polecanych przez nas usług prawnych,  ale zapewniamy taką możliwość.

 

Doradztwo podatkowe

Stale współpracujemy z profesjonalną kancelarią doradztwa podatkowego, w związku z tym możemy zapewnić usługi, takie, jak:

 • doradztwo podatkowe
 • pomoc  nowo powstającym podmiotom przy wyborze dogodnej formy opodatkowania
 • przygotowywanie opinii podatkowych
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 • przeprowadzanie audytów podatkowych
 • przeprowadzanie optymalizacji podatkowych

 

Na bieżąco wspieramy Klientów konsultacjami księgowymi, związanymi z dostarczanymi dokumentami. Dzięki współpracy dajemy możliwość Klientom na skorzystanie z szerszego wachlarza usług, jakimi są usługi sprawdzonych i bardzo dobrych i skrupulatnych doradców podatkowych.

doradztwo podatkowe

Usługi specjalne

Świadczymy również usługi specjalne, co wyróżnia nas na tle innych biur rachunkowych. Dbamy o to, by oferta była dopasowana do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. W związku z tym zapewniamy między innymi:

 • opracowywanie zakładowego planu kont
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • sporządzanie raportów na potrzeby zarządcze oraz na potrzeby konsolidacji
 • sporządzanie raportów na potrzeby zarządcze oraz na potrzeby konsolidacji
 • praca w programie księgowym Klienta
 • praca w siedzibie Klienta w charakterze członka zespołu
 • praca w charakterze osoby nadzorującej pracę zespołu Klienta
 • praca na zastępstwo (w czasie dłuższej nieobecności stałego pracownika)
 • weryfikacja księgowa i wyprowadzanie zaległości
 • rozliczanie dotacji

Jesteśmy także otwarci na rozmowy i przyjęcie zleceń specjalnych zgodnych z wymaganiami każdego Klienta, oczywiście pod warunkiem, że mieszczą się w naszych kompetencjach.

 

Controlling i raportowanie

 

raportowanie

Często nasi Klienci traktują Controlling, jako drogowskaz, który ułatwia wyznaczanie trasy dalszego postępowania i funkcjonowania jego organizacji.

Zapewniamy  zadania controllingu, które pozwalają na wprowadzenie kalkulacji kosztów i wydajności, tworzenie wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej oraz tworzenie i aktualizację struktury systemu planowania finansowego. Ta usługa jest bardzo doceniana przez naszych Klientów!

Posiadamy wiedzę w zakresie controllingu, dzięki czemu możemy wspierać naszych Klientów w budowaniu i udoskonalaniu strategii rozwoju ich firmy, a także we wdrażaniu koncepcji rachunkowości zarządczej w ich przedsiębiorstwach.

Możemy stworzyć standardowe raporty zarządcze oraz raporty dedykowane, zgodne z wzorami przedstawionymi przez Klientów. Chętnie współpracujemy z podmiotami międzynarodowymi, stąd często wykonujemy raporty na potrzeby ich konsolidacji.

Warto wspomnieć, że bierzemy także udział w tworzeniu budżetów, a sporządzane przez nas raporty pozwalają na monitorowanie realizacji budżetów i odchyleń, kontrolę kosztów oraz rentowności różnych obszarów biznesowych.

Zapewniamy obsługę najwyższej jakości, prowadząc wszystkie zadania w pełni profesjonalnie i z dbałością o każdy szczegół! Zapraszamy do współpracy!