tel Poznań +48 61 307 19 82

tel Rzeszów +48 17 200 03 10

Zatrudniamy wyłącznie specjalistów wysokiej klasy, którzy mają bogate doświadczenie i doskonale znają się na swojej pracy. Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac. Wszyscy pracownicy zespołu kadrowo-płacowego komunikują się bezpośrednio z obsługiwanym Przedsiębiorcą, także z obcokrajowcami.
Czuwamy nad prawidłową zawartością wszystkich teczek osobowych, terminowością zaświadczeń i poprawnością wyliczeń wynagrodzeń, podatków i składek ZUS i PFRON.

 

 
 

Zadania realizowane na obszarze kadr i płac:

 • prowadzenie kartotek pracowników
 • sporządzenie listy płac w oparciu o dostarczone dokumenty
 • rejestracja wniosków pracowników
 • rejestracja decyzji zarządu o zmianie warunków pracy, płacy, przyjęciach, zwolnieniach, urlopach i delegacjach dla potrzeb naliczania płac pracownikom
 • sporządzanie oraz przekazywanie informacji i deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • wyliczanie i przekazywanie informacji na temat zobowiązań z tytułu składek ZUS
 • wyliczanie i przekazywanie informacji na temat zobowiązań z tytułu składek PFRON
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych zgodnie z przedstawionym przez Zleceniodawcę wzorem
 • sporządzanie świadectw pracy
 • bieżące informowanie i doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które dotyczą obsługi kadrowo-płacowej danego Klienta
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
 • tworzenie regulaminu wynagrodzeń

w przypadku działalności gospodarczej rozliczanie Właściciela z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

 

Informujemy, że współpraca z naszym biurem przebiega zawsze na najwyższym poziomie, profesjonalnie i w miłej atmosferze. Outsourcing usług kadrowo-płacowych świadczymy dla podmiotów z Poznania oraz innych miast Polski i firm zagranicznych.

Swoje usługi możemy realizować także w siedzibie naszego Klienta, a obsługę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów.